LỊCH KHỞI HÀNH TOUR 2023

TOUR T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
NHẬT 6N5D 24tr

https://vinharound.com/nhat6n5d

26/6 22/7 26/8        
ÚC 4N4D + 9N9D 23tr/ 49tr

https://vinharound.com/uc2023

7/6   11/8 15/9 13/10    
MỸ 10N9D 59tr990 + VMB

https://vinharound.com/my2023

    10/8        
AI CẬP 12N11D 59tr990

https://vinharound.com/aicap12n11d

        1/10    
CHÂU ÂU 59tr990 + VMB

https://vinharound.com/chauau2023

    31/8        
NHẬT 10N9D 40TR

https://vinharound.com/tournhat10n9d

          10/11  
ÚC – NEW ZEALAND 72TR

https://vinharound.com/TOURUCNEWZEALAND10N9D

    20/8        
CANADA 10N9D $2500 + VMB

https://vinharound.com/tourcanada

20/10
ANH – SCOTLAND 9N8D 40TR + VMB

https://vinharound.com/ukscotland9n8d

3/11
MÔNG CỔ 8N7D 58TR

https://vinharound.com/mongco8n7d

18/8

 

 

 

  • Zalo