Lịch khởi hành tour Úc & New Zealand - VIP

Tour Úc siêu tiết kiệm Sydney 4N3Đ

⚑  Khởi hành 18/11 – 18/12 – 18/01/2024
⎋  Đặt trước 18/10 – 18/11 – 18/12
✈︎  Bay Vietjet Air 7kg hành lý 

23.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne 8N7Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành  12/12 – 18/12
⎋  Đặt trước  10/12
✈︎  Bay  Vietnam Airlines

55.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Sydney, Cairns, Darwin 7N7Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 27/01 – 02/02/2024
⎋  Đặt trước  27/11
✈︎  Bay  Vietnam Airlines

101.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Sydney, Melbourne 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 18/01 – 24/11/2023
⎋  Đặt trước  18/11
✈︎  Bay  Vietnam Airlines

50.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Brisbane, Gold Coast 4N4Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 08/12 – 11/12/2023
⎋  Đặt trước 08/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

54.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Sydney, Canberra, Melbourne 6N6Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 12/12 – 18/12/2023
⎋  Đặt trước 12/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

55.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Adelaide, Melbourne 7N6Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 04/01 – 10/01
⎋  Đặt trước 04/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

65.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Perth 4N4Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 06/01 – 09/01
⎋  Đặt trước 06/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Perth 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 16/01 – 20/01
⎋  Đặt trước 16/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Sydney, Auckland, Rotorua, Wellington, Melbourne 10N10Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 01/12 – 10/12
⎋  Đặt trước 01/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

103.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

Tour Christchurch, Dunedin, Te Anau, Queenstown, Franz Josef 11N10Đ cao cấp bay Vietnam Airline

⚑  Khởi hành 19/12 – 29/12
⎋  Đặt trước 19/11
✈︎  Bay Vietnam Airlines

126.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)

  • Zalo