Includes: Vé máy bay nội địa

Image
Tour Perth 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 16/11
Đặt trước:16/11
Vietnam Airline

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Adelaide, Melbourne 7N6Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 04/11
Đặt trước:04/11
Vietnam Airline

65.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Brisbane, Gold Coast 4N4Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 08/11
Đặt trước: 08/11
Vietnam Airline

54.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Sydney, Melbourne 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 18/11
Đặt trước:18/11
Vietnam Airline

50.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Sydney, Cairns, Darwin 7N7Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 27/11
Đặt trước:27/11
Vietnam Airline

101.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)