Includes: Quà tặng sinh nhật

Image
Tour Perth 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 16/11
Đặt trước:16/11
Vietnam Airline

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Perth 4N4Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 06/11
Đặt trước:06/11
Vietnam Airline

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Adelaide, Melbourne 7N6Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 04/11
Đặt trước:04/11
Vietnam Airline

65.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Brisbane, Gold Coast 4N4Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 08/11
Đặt trước: 08/11
Vietnam Airline

54.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)