Includes: Phương tiện công cộng

Image
Tour Perth 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 16/11
Đặt trước:16/11
Vietnam Airline

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Sydney, Melbourne 5N5Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 18/11
Đặt trước:18/11
Vietnam Airline

50.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Sydney, Cairns, Darwin 7N7Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 27/11
Đặt trước:27/11
Vietnam Airline

101.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image
Tour Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne 8N7Đ cao cấp bay Vietnam Airline
Khởi hành: 10/12
Đặt trước: 10/12
Vietnam Airline

55.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image

49.000.000

(Chưa bao gồm các bữa ăn)
Image

(Chưa bao gồm các bữa ăn)