(0)

Tour Ngắm Cảnh Bờ Biển Đông Đài Đông (Taitung)

Chọn gói bao gồm vé tàu nếu như bạn du lịch từ Đài Bắc (Taipei), hoặc chỉ chọn gói trải

2,886,000*Per person

XEM

(0)

Tour Khinh Khí Cầu Đài Đông (Taitung)

Bay xung quanh những cảnh đẹp đáng kinh ngạc của Đài Đông trên trời. Có vùng nhìn rộng lớn trên

8,151,000*Per person

XEM

(0)

Advanced Open Water Boat Dive in Green Island

Discover Green Island’s spectacular dive spots See the Underwater Church, Crodocile Mouth and an abundance of sea creatures Dive worry

2,408,000*Per person

XEM

(0)

Tour Trà & Văn Hóa Đài Đông (Taitung)

Chọn gói bao gồm vé tàu nếu như bạn du lịch từ Đài Bắc (Taipei), hoặc chỉ chọn gói trải

2,886,000*Per person

XEM

(0)

Điền Trang Trà Lộc Dã (Luye) & Làng Long Điền (Longtian)

Tìm hiểu tất cả về nền nông nghiệp trà ở Đài Đông (Taitung) và thưởng thức hương vị trong công

441,000*Per person

XEM

(0)

Discover Diving in Green Island

Dive underneath the volcanic Green Island and discover beautiful corals and abundant marine life Get a chance to swim with

1,852,000*Per person

XEM